Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2011

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣΥΠΕΥΘΥΝΗ  ΔΗΛΩΣΗ

Εγώ ο γονέας –κηδεμόνας του ανήλικου………………………………………………………
Δηλώνω  υπεύθυνα  και αναλαμβάνω όλες τις ευθύνες της δήλωσης αυτής ότι:
Επιτρέπω στο παιδί μου  να συμμετάσχει στην ορεινή πεζοπορία……………………………
………………………………………………………………………………………………….
που διοργανώνει  ο Ορειβατικός σύλλογος Αγ. Νικολάου Ε.Ο.Σ. #ΒΙΟΚΙΝΗΣΗ#
την……………………………………………………….
   Δηλώνω δε ότι, ουδεμία ευθύνη πρόκειται να ζητήσω από τον αρχηγό ή το Δ.Σ. του Ορειβατικού συλλόγου σε περίπτωση μικρού η μεγάλου ατυχήματος που οφείλεται σε υπαιτιότητα ή ανυπακοή του παιδιού μου κατά την διάρκεια της δραστηριότητας.
 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΓΟΝΕΑ:……………………………………………………………
ΥΠΟΓΡΑΦΗ-Αριθμός Αστ. Ταυτότητας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου